Leerlijn Metropole op School

Hieronder kunt u het Metropole Orkest samen met Roel van Velzen zien optreden op het Bevrijdingsconcert op 5 mei aan de Amstel in Amsterdam. Wist u dat hij ook heeft meegewerkt aan de muzikale leerlijn van het Metropole Orkest Metropole op School?RoelvV bevrijdingsdag

In de swingende leerlijn Metropole op School maken leerlingen in de leeftijdsgroep 4 t/m 12 op een laagdrempelige manier kennis met de jazz-, pop- en wereldmuziek van het Metropole Orkest.

In de leerlijn worden leerlingen uitgedaagd actief met de lessen mee te doen. Ze kijken en luisteren naar muziek, spelen mee met muzikanten uit het orkest, leren verschillende instrumenten kennen en maken opdrachten in de werkboekjes. Metropole op School is opgedeeld in vier combinatiegroepen: leeftijd 4 t/m 6 (groep 1/2), leeftijd 6 t/m 8 (groep 3/4), leeftijd 8 t/m 10 (groep 5/6) en leeftijd 10 t/m 12 (groep 7/8). Elke groep werkt met zes thema’s. Bij de leerlijn horen onder andere werkboekjes, een docentenhandleiding en online materialen.

De methode bestaat per twee leerjaren uit een doorlopende leerlijn van zes themalessen, waarin aandacht wordt besteed aan kerndoelen 54, 55 en 56 uit het domein kunstzinnige oriëntatie. Ook werken de leerlingen aan de competenties uit de leerlijn muziek van SLO. Meer informatie

Naar de thema's

Bladerexamplaren