Disclaimer

Het Metropole Orkest respecteert de rechten van makers, uitvoerenden en andere rechthebbenden van de op deze site gebruikte werken. Het Metropole Orkest heeft dan ook voor zover redelijkerwijs mogelijk is zich er van vergewist dat met het gebruik van deze werken geen inbreuk wordt gepleegd op hun rechten. Voor zover een natuurlijke persoon of een rechtspersoon desondanks meent auteurs- of nabuurrechtelijke aanspraken te kunnen doen gelden op de gebruikte werken kan die zich in verbinding te stellen met het Metropole Orkest. Niets op deze site mag worden vastgelegd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt anders dan voor onderwijsdoeleinden, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van het Metropole Orkest en van rechthebbenden.