Meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland op alle basisscholen!

Wilt u de kennis en deskundigheid van leerkrachten of muziekdocenten vergroten? Structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd? En verbindingen aangaan tussen binnenschoolse en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen? De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt scholen bij het investeren in meer en beter muziekonderwijs.

Voor de schooljaren 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020 kunt u vanaf oktober 2017 weer een aanvraag indienen. De subsidieregeling staat open voor aanvragen vanuit alle basisscholen in Nederland.

15% van de subsidie kunt u besteden aan de aanschaf van de leerlijn Metropole op School. Dit maakt het nóg gemakkelijker om op uw schoollocatie met de leerlijn aan de slag te gaan!

U kunt subsidie aanvragen wanneer u:

– structureel muzieklessen gaat verzorgen;
– de mensen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van muziekonderwijs;
– een verbinding maakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.

De subsidie is voor drie schooljaren. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen.

– Locaties tot en met 99 leerlingen: € 10.000
– Locaties tussen de 100 en 199 leerlingen: € 15.000
– Locaties met 200 leerlingen of meer: € 20.000

U draagt als schoollocatie eenzelfde bedrag bij aan de activiteiten. Hiervan mag een deel (maximaal 60%) ingebracht worden door inzet van uren van eigen personeel.

Rekenvoorbeeld: Uw school heeft 250 leerlingen. Uw projectbegroting is € 40.000. U kunt € 20.000 subsidie aanvragen. Uw eigen bijdrage is ook minimaal € 20.000. Hiervan bestaat maximaal € 12.000 uit gekapitaliseerde uren van uw eigen personeel, en € 8.000 draagt u financieel bij.

De aanvraag omvat een volledig ingevuld aanvraagformulier, een ingevulde en sluitende modelbegroting en een samenwerkingsovereenkomst met een lokale of regionale culturele partij.

Lees hier de volledige subsidieregeling.