Thema 6: Overal muziek

Stroei voei

Overal ter wereld wordt muziek gemaakt. En gedanst. Veel landen hebben hun eigen dansen. En er bestaan liedjes in allerlei talen. Luister en kijk maar!

Werkboekje

Werkboekje

In het boekje Overal muziek leerde je over dansen uit andere landen en liedjes in verschillende talen. Wist je dat…

…Het Metropole Orkest met artiesten uit de hele wereld speelt? Kijk maar mee!

…Het Metropole Orkest een eigen liedje heeft? Het heet Wereldwijd orkest. Luister maar!